Esin ESEN PhD

Home » POPÜLER

Category Archives: POPÜLER

Japonya’da Yeni Bir Dönem: Reiwa

© Esen, Esin, 2019, “Japonya’da Yeni Bir Dönem Başlıyor: Reiwa, esinesen.com A New Era in Japan: Reiwa] (19.04.2019’da yazıldı. 30.04.2019’da yayınlandı) (Yazının  tam metnine linkten ulaşabilirsiniz) Aşağıda özeti bulunuyor.

Japonya’da 1 Mayıs 2019’da yeni İmparator’un tahta çıkışıyla birlikte yeni bir hükümranlık dönemi başladı. Japonya’da bizim bildiğimiz tarihlendirme sistemiyle birlikte kullanılan bu dönemlere, özel bir isim veriliyor. Yeni hükümranlık dönemi Reiwa olarak adlandırıldı. Günümüzde, hükümranlık dönem isminin belirlenmesinde İmparator’un resmi olarak söz hakkı bulunmuyor, hükümet tarafından belirleniyor. Bir grup uzman tarafından kabineye sunulan öneriler arasından seçilen Reiwa ismi, Japon tarihinde ilk defa bir Çin Klasiğinden değil, Japonlarca oluşturulan bir eserden (Man'yōshū Şiir Antolojisi) seçildi. Ancak not olarak düşmeliyim ki, bu imlerin seçildiği metin, Japonca değil, Çince (kundoku) yazılmış ve Çin etkisinde oluşturmuş (Bu konuyu yazıda ele alıyorum). Reiwa ismine kaynak olan metnin içeriği ve Japon Başbakanı Abe’nin, yeni dönem ismini tanıtırken yaptığı konuşmayı temel alan pek çok kişi, bu dönem ismini siyasi görüşlerden uzak, doğa ve insan uyumu ile barış kavramlarına vurgu yapan bir seçim olarak yorumladı. Man'yōshū alanında çalışmalarını sürdüren biri olarak, metni ve yapılan konuşmaları analiz ederek, bu seçimin ilk bakışta okunan anlamının yanısıra, İmparatoru ön plana koyan, vatanseverlik duygularını vurgulayan bir seçim de olabileceği sonucunu çıkardım.

Japonya tarihinin önemli dönüşümlerinden birine tanıklık ediyoruz. Yeni İmparatorla birlikte yeni hükümranlık dönemi de başlıyor: Reiwa. Yeni dönem ismini tanıtırken yapılan açıklamada Reiwa adının Man’yōshū’dan seçildiği belirtildi. Man’yōshū Şiir Antolojisi, günümüze ulaşmış en eski Japonca kitap.

En heyecanlandığım, en şaşırdığım şey yeni dönem isminin kaynağı olan metne, benim bir yıl önce (Mart 2018) Japon şiiriyle ilgili hazırladığım bir video sunumda yer vermiş olmamdı. Yani, yeni dönem isminin açıklanmasından bir yıl önce bu metin Türkçe olarak İstanbul, Trabzon, Sivas ve Konya’daki çeşitli etkinliklerde benim çevirimle, benim sesimle yer almıştı. Man’yōshū’da yer alan 4500’den fazla Japonca şiir ve Çince notların sayısını düşündüğümüzde ne özel bir tesadüf bu. Sanki yüreklendirici bir hediye gibi, yıllardır sürdürdüğüm Man’yōshū çalışmalarıma.

Bir Man’yōshū araştırmacısı olarak günler süren okumalar ve araştırmalar yaptım, bu açıklama üzerine. Nasıl düşünülmüş, nasıl seçilmiş? Arkasındaki dünya görüşü neyi yansıtıyor? Çok keyifliydi tüm bunların peşinden gitmek. O kadar yoğun bir düşünme süreciydi ki yazmadan olmadı.

Japon kültürünü kadim çağlarından itibaren pek çok açıdan ele alan biri olarak söyleyebilirim ki, tıpkı eski Japon şiirlerinde, sözcük seçimleriyle, şiirin pek çok farklı anlamlarda okunmasını sağlayan; bir şeyi başka bir şeyle anlatmaya meyilli, bahçelerinin peyzajına bile bir dünya görüşü sığdırmayı sağlayan, o çok katmanlı, ince bir zekayı yansıtan Japon düşüncesi gibi, Reiwa isminin seçiminde pek çok anlam katmanı aramak gerek. Bu yazıda bu anlam katmanlarının peşinden gittim.

View this post on Instagram

Reiwa. Görselde reiwa imlerinin alındığı metnin Türkçe çevirisi yer alıyor. Metni Klasik Çinceden ben (Esin Esen) çevirdim. "Japonya’da 1 Mayıs 2019’da yeni İmparator’un tahta çıkışıyla birlikte yeni bir hükümranlık dönemi başladı. Yeni hükümranlık dönemi Reiwa olarak adlandırıldı. Günümüzde, hükümranlık dönem isminin belirlenmesinde İmparator’un resmi olarak söz hakkı bulunmuyor, hükümet tarafından belirleniyor. Bir grup uzman tarafından kabineye sunulan öneriler arasından seçilen Reiwa ismi, Japon tarihinde ilk defa bir Çin Klasiğinden değil, Japonlarca oluşturulan bir eserden (Man'yōshū Şiir Antolojisi) seçildi. Ancak not olarak düşmeliyim ki, bu imlerin seçildiği metin, Japonca değil, Çince (kundoku) yazılmış ve Çin etkisinde oluşturmuş (Bu konuyu yazıda ele alıyorum). Reiwa ismine kaynak olan metnin içeriği ve Japon Başbakanı Abe’nin, yeni dönem ismini tanıtırken yaptığı konuşmayı temel alan pek çok kişi, bu dönem ismini siyasi görüşlerden uzak, doğa ve insan uyumu ile barış kavramlarına vurgu yapan bir seçim olarak yorumladı. Man'yōshū alanında çalışmalarını sürdüren biri olarak, metni ve yapılan konuşmaları analiz ederek, bu seçimin ilk bakışta okunan anlamının yanısıra, İmparatoru ön plana koyan, vatanseverlik duygularını vurgulayan bir seçim de olabileceği sonucunu çıkardım." Yazımın tamamını esinesen.com ya da biodaki linkten okuyabilirsiniz. #reiwa #japan #japanese #turkishtranslation #Manyoshu #esinesenphd #japonya #japon

A post shared by Esin ESEN PhD (@esinesenphd) on

 

© Esen, Esin, 2019, “Japonya’da Yeni Bir Dönem Başlıyor: Reiwa, esinesen.com A New Era in Japan: Reiwa] (19.04.2019’da yazıldı. 30.04.2019’da yayınlandı) (Yazının  tam metnine linkten ulaşabilirsiniz) Yukarıda özeti bulunuyor.

© Dr. Esin ESEN . Japonolog.

(esinesen.com).  Japon kadın edebiyatı, Japon şiiri ,Japoncadan çeviri üzerine çalışmalarını sürdürüyor. 90’lardan beri İspanyolca, İngilizce  Modern ve Klasik Japoncadan çeviriler yapıyor. Bu konuda üniversite düzeyinde dersler veriyor. Detayları ve sosyal medya adreslerini sayfasından görebilirsiniz

 

 

Gülzemin Hanımın Düşleri -Hayalet Gemi

Hayalet Gemi beni çok etkileyen çalışmalardan biri olmuştur… Bu yazımın çıkmasının üzerinden 20 yıl geçmiş… Önce elle yazıldı. F klavye daktilo ile iki kopya temize çekildi. Resim o dönemin ileri teknolojisi renkli fotokopi ile çoğaltıldı  Sonra  macintosh ile baskıya hazırlandı… Ne güzelmiş 🙂

hayalet gemi 2

 

1930’LARIN SONLARINDA JAPONYA’DA KADIN OLMAK: GELENEK VE MODERNLİK ARASINDA BİR ROMAN KAHRAMANI

Roman Kahramanları Dergisinin 21. Sayısında Japon roman kahramanları yer aldı. Ben de, Jun’ichirō Tanizaki’nin Sasame Yuki Eserindeki Taeko karakterini yazdım. Savaşın ayak seslerinin duyulduğu dönemde Japonya’da kadın ve roman içinde farklı kadın karakterlerinin ele alınışı üzerinde durdum.

Esen, Esin, “1930’ların Sonlarında Japonya’da Kadın Olmak: Gelenek ve Modernlik Arasında Bir Roman Kahramanı” Roman Kahramanları Dergisi,S. 21, s. 27-32, İstanbul, Ocak-Mart 2015.

Japon Roman Kahramanları Esin ESEN

Esen, Esin, “Being a Women in Japan in 1930’s: A Novel Heroine between the Tradition and the Modernism” Roman Kahramanları (Novel Heroes) Literature Magazine, V. 21, p. 27-32, Istanbul, January-February 2015. (Essay about Jun’ichirō Tanizaki’s Sasame Yuki and Taeko character)
エセン・エシン,「1930代末の日本において女性であること―伝統とモ ダ二ズムのはざまを生きる小説ヒロイン」、Roman Kahramanları (Novel Heroes) 文学誌、V. 21, pp. 27-32, Istanbul, 2015 年1-2 月 (谷崎潤一郎 『細雪』のヒロイン妙子に関するエッセイ)

WA ÜLKESİNİN KADINLARI- Heian Dönemine Dair Bir Öykü

 

Bin yıl önce saray kadınlarının oluşturduğu Heian dönemi Japon kadın edebiyatına dair bir öykü. Öykünün özelliği tamamen bilimsel verilerle oluşturulmuş olması. Anlatımı kurgularken yine o dönemin öğelerinden yararlandım. Bu hanımlardan birinin edebiyata kattığı bir türde yazdım.. Fırçaya itaat (zuihitsu). Fırça akar gider yazar ona itaat eder… eserlerinde kullandıkları sözcüklerle metni oluşturdum. Eserlerindeki felsefeden, kıyafetlerine yazılarından örneklere kadar pek çok ayrıntıyı da kullandım… Görsele tıklayarak yazının tamamını okuyabilirsiniz.

Wa ulkesinin kadinlari

A short story on Heian women’s literature, written in Turkish. It has been written in zuihitsu form by using prominent Heian women writers words and expressions. It has been built on Tosa Nikki, Kagero Nikki, Makura no Soshi, Izumi Shikibu Nikki, Murasaki Shikibu, mono no aware etc.  And some translations from these works have been included (classical Japanese).
Esin ESEN, “Wa Ülkesinin Kadınları” Lacivert Öykü ve Şiir Dergisi, S. 39, s. 62-69, 2011.
――――, 「和国の女」Lacivert – 詩・短編小説誌, V. 39, p. 62-69, 2011. (平安女流文学における短編小説) (トルコ語)
――――, “Women of Wa Country” Lacivert – Journal of short stories and poetry, V. 39, p. 62-69, 2011. (A short story on Heian Period Women Literature) (in Turkish)

BİR İNTERRAİL SEYYAHININ ANILARINDAN -PARİS

Paris- Esin ESENSandıktan çıkanlar:) Yirmi yıl öncesinden diapozitif fotoğraflar… Bir İnterrail Seyyahının Anılarından, dizisinin ilk yazısı…

Photos and essay by Esin ESEN ©1994

For full text/ yazının linki: https://drive.google.com/file/d/0B1RtkxIgkQj1X1V1WWc0THRYdUE/edit?pli=1
A Memoir of an Interrail Traveler 1 / インターレイルパスの旅人の日記より 1

BİR İNTERRAİL SEYYAHININ ANILARINDAN- DANİMARKA

Danimarka- Esin ESENSandıktan çıkarmaya devam:) Yirmi yıl öncesinden diapozitif fotoğraflar… Bir İnterrail Seyyahının Anılarından, dizisinin ikinci yazısı…

 

Photos and essay by Esin ESEN ©1994
https://drive.google.com/file/d/0B1RtkxIgkQj1Tk5kTExEYlZsVjQ/edit?pli=1
A Memoir of an Interrail Traveler 2 / インターレイルパスの旅人の日記より 2

 

BİLİŞSEL SÜRECE BİR SALDIRI MI? KETUM KAHRAMAN

Vargas Llosa’nın Ketum Kahraman eserine bilişsel bir bakış. Yazar romanı nasıl kurgulamış, okuyucu ne tür okumalar yapabilir?  Tam metne Kurgu 14. sayıdan ulaşabilirsiniz.

A cognitive approach to Vargas Llosa’s The Discreet Hero (Turkish)

Ketum kahraman- Esin ESEN

Esen, Esin, “Bilişsel Sürece Bir Saldırı mı? Ketum Kahraman” Kurgu Düşün Sanat Edebiyat Dergisi, 14. sayı, s. 45-46, 2015.
Esen, Esin, “Is it a Violence against Cognitive Process? The Discreet Hero by Vargas” Kurgu Journal of Arts and Ideas, V. 14, p. 45-46, 2015

 

MURASAKİ SHİKİBU İSTANBUL’A GELSEYDİ

Japonya’da Subaru Sanat-Edebiyat Dergisinde yayınlanan yazımı Türk okuyucunun algısına yönelik yeniden düzenledim. Yazıda Murasaki Shikibu İstanbul’a geliyor. Ben onun yanına gidiyorum. Yoksa çevirdiğim kitap mı bunu yapan? Yazının tamamı Kurgu’nun 14. sayısında.

Murasaki Shikibu İstanbulda- Esin ESEN

Esen, Esin, “Murasaki Shikibu İstanbul’a Gelseydi!” Kurgu Düşün Sanat Edebiyat Dergisi, 14. sayı, s. 110-112, 2015.
Esen, Esin, “If Murasaki Shikibu Comes to İstanbul!” Kurgu Journal of Arts and Ideas, V. 14, p. 110-112, 2015.
エセン・エシン, 「紫式部がイスタンブールに来てくれたのなら!」 Kurgu Journal of Arts and Ideas, V. 14, p. 110-112, 2015. (トルコ語)