1930’LARIN SONLARINDA JAPONYA’DA KADIN OLMAK: GELENEK VE MODERNLİK ARASINDA BİR ROMAN KAHRAMANI

Roman Kahramanları Dergisinin 21. Sayısında Japon roman kahramanları yer aldı. Ben de, Jun’ichirō Tanizaki’nin Sasame Yuki Eserindeki Taeko karakterini yazdım. Savaşın ayak seslerinin duyulduğu dönemde Japonya’da kadın ve roman içinde farklı kadın karakterlerinin ele alınışı üzerinde durdum.

Esen, Esin, “1930’ların Sonlarında Japonya’da Kadın Olmak: Gelenek ve Modernlik Arasında Bir Roman Kahramanı” Roman Kahramanları Dergisi,S. 21, s. 27-32, İstanbul, Ocak-Mart 2015.

Japon Roman Kahramanları Esin ESEN

Esen, Esin, “Being a Women in Japan in 1930’s: A Novel Heroine between the Tradition and the Modernism” Roman Kahramanları (Novel Heroes) Literature Magazine, V. 21, p. 27-32, Istanbul, January-February 2015. (Essay about Jun’ichirō Tanizaki’s Sasame Yuki and Taeko character)
エセン・エシン,「1930代末の日本において女性であること―伝統とモ ダ二ズムのはざまを生きる小説ヒロイン」、Roman Kahramanları (Novel Heroes) 文学誌、V. 21, pp. 27-32, Istanbul, 2015 年1-2 月 (谷崎潤一郎 『細雪』のヒロイン妙子に関するエッセイ)