MURASAKI SHIKIBU’NUN GÜNLÜĞÜ

on kapakHeian Dönemi Japoncasından Türkçeye doğrudan çevrilen ilk kitaptır. Eserin Türkçe çevirisi 2009 yılında İş Kültür Yayınları Hasa Ali Yücel Klasikler Dizisinden yayınlanmıştır. Çeviri eserin Kurokawa Nüshası temel alınarak klasik Japonca’dan yapılmıştır. Kitabın başında, Prof. Dr. Ayşe Nur Tekmen’in sunuşu yer almaktadır. Giriş bölümünde Dr. Esin Esen’in Murasaki Shikibu ve Heian Dönemi ile ilgili makalesi bulunmaktadır.

Çevirde yer alan görseller Gotō Müzesi ve Kyoto Fuzoku Müzesinin katkılarıyla okuyucuya ulaştırılmıştır.

Murasaki Shikibu, Japon edebiyatının ünlü romanı 1000 sayfalık Genji Monogatari’nin (Işıldayan Prens Genji’nin Öyküsü) (1008) yazarıdır. Günümüzde içerdiği detaylı bilgiler nedeniyle araştırmacılarca çok önemli bir kaynak olarak görülen günlüğünü, İmparatoriçe Shōshi’nin hizmetinde nedimelik yaparken yazmıştır. 1008-1010 yılları arasındaki olayları kapsamaktadır. Eser üç bölümden oluşmaktadır: 1) İmparatoriçe Shōshi’nin ilk oğlu Prens Atsuhira’nın doğumu ve doğumu şerefine yapılan törenler 2) Mektup bölümü 3) Saray yaşamından birbirinden bağımsız anılar.

Shikibu, Murasaki, Murasaki Shikibu’nun Günlüğü, Çeviri: Esin Esen, Editör: Ali Alkan İnal, Görsel Yönetmeni: Birol Bayram, İş Bankası Kültür Yayınları, Hasan Ali Yücel Klasikler Dizisi, 2009. (Klasik Japoncadan çeviri)

  Murasaki Shikibu ( 970?-1014?): Doğum ve ölüm tarihleri gibi gerçek adı da bilinmemektedir. Murasaki, büyük ün kazandığı romanı Genji Monogatari’deki kadın kahramanlardan birinin adıdır, Shikibu ise babasının unvanıdır. Japon edebiyatının en ünlü klasik romanı sayılan Genji Monogatari’den başka, Murasaki Sarka kapakhikibu’nun 128 şiirini topladığı bir eseri ve 1008-1010 yılları arasında yazdığı bir günlüğü vardır. Murasaki Shikibu’nun Günlüğü’nde canlı bir şekilde anlatılan dönemin saray yaşamı ve törenlerin yanı sıra hakkında çok az bilgiye ulaşılan bu ünlü yazarın yaşamına dair önemli ipuçları da yer alır (Shikibu, 2009).

Heian Dönemi Kadın Edebiyatı :  Heian Dönemi (794-1192), Japon edebiyatında ve  kültüründe daha önce hakim olan Çin etkisine karşı, Japonlaşmanın ortaya çıktığı, anadilde eserlerin verilmeye başlandığı bir dönemdir. O dönemde erkekler yazı dili olarak Çinceyi kullanırlardı. Japonca anadilde eserler çoğunlukla kadın edebiyatında ve erkeklerin de yazdıkları waka şiir türünde görülmektedir. Aynı dönemde kadın eserlerinin yazıldığı hece alfabesi, onnade (kadın eli) olarak adlandırılmaktadır. Dönemin soylu ailelerinden pek çok kadının günlük, tarihçe, roman, şiir türlerinde yazdıkları eserler bulunmaktad
ır. Bu eserlerin anadilde oluşu Japon edebiyatını derinden etkilemiştir (Esen, 2009). Murasaki Shikibu’nun Günlüğü böyle bir gelişimin ürünüdür. Dönemin tarihi, edebiyatı, sosyal yapısına dair bilgiyi çevirinin girişinde yer alan makalede bulabilirsiniz. Konuyla ilgili yazdığım makalele ve yazılara esinesen sayfasında yer alan linklerden ulaşabilirsiniz.
thanks