Kadim Japon Şiiri MAN’YŌSHŪ

 

optimized-Kadim Japon Siiri.front cover
Kapağa Tıklayarak Kitabın Önizlemesini Görüntüleyebilirsiniz / Please click for book preview

 

Japon edebiyatının ve dünya edebiyat tarihinin en önemli eserlerinden olan Man’yōshū şiir antolojisi, Japonca ana dilde yazılmış bugüne ulaşabilen en eski kaynak. Antolojide binlerce waka şiiri yer alır. 340’lardan, 759 yılına kadar olan yaklaşık 400 yıllık geniş bir tarihi süreçte üretilmiş eserlerdir bunlar. Şiirlerdeki çarpıcı edebi etkinin özünde kadim Japonya vardır. Manzarası, doğası, her kesimden insanı, bu insanlara şiir söylettiren şeyler, yaşamları, duyguları; gelenekleri, inançları, ekonomik faaliyetleri, dönemin siyasi olayları ve kültürel etkileşimleri yansır dizelerde.

Elinizdeki kitap, bu kadim şiirlerin yolculuğunun izinde, şiirin 400 yıllık zaman sürecindeki değişimini ve dönüşümünü ortaya koymak hedefiyle oluşturuldu.  Örnek şiirler Man’yōshū’yu her açıdan yansıtacak eserlerden seçildi. Şiirlerin incelenmesinde, metinleri hem edebi yönüyle, hem de edebiyat dışı yapılar açısından inceleyen, edebiyat sosyolojisi alanındaki ‘oluşumsal yapısalcı’ kuram temel alındı.. Bu bakış açısıyla söz konusu tarihi süreçteki Japon toplumuna çeşitli açılardan odaklanarak şiirin hangi koşullarda, nasıl evrildiğinin izi sürüldü.

Man’yōshū şiir antolojisi üzerine doktorasını tamamlamış ilk Türk akademisyen olan Esin Esen’in bu çalışması Japon edebiyatının kadim eserini bu topraklarda ilk defa okurla buluşturuyor. Yazarın çevirmen yönü binlerce yıl önce söylenmiş kadim Japon şiirlerinin okurun kalbine ulaşmasını sağlıyor.


One of the most important works in Japanese literature, as well as world literature, is the Man’yōshū poetry anthology, which is the oldest existing written source of Japanese history and culture.  In the anthology, thousands of waka poems appear dating between 340’s to 759,  covering approximately a 400 year of span of time.  Ancient Japan is reflected in the striking literary effect of the poems with poets from different social classes and distinct provocations for reciting the poems. Further history and culture is shared through the diversity oftheir lives, their emotions, their traditions, thesurrounding landscapes, their belief system, economic activities, the political events of their time, cultural interaction with the main land and within the Japanese territory.

This book has been written following the footsteps of these ancient poems, with the aim of setting the stage for the changes in the poetry in a 400 year period of time that  the anthology covers.  The examples of the poems have been selected in order to represent all aspects of the time frame’s period of the anthology.  In the analysis of the poems a genetic structuralist method as a part of sociology of literature was used, which deals with the subject of examining all aspects within the text and social structures around it.  The book, by focusing on the through a subject genetic structuralist method brings a new approach to the Man’yōshū studies in the world.


日本文学、そして世界の文学の最も重要な著作物のひとつ、万葉集は、日本語を母語として著した、現存最古の筆録である。万葉集には何千もの和歌が収録されている。それは、340年から759年までの、およそ400年にわたる広範囲な歴史の過程で詠まれた歌であった。それらの和歌が持つ惹きつけられるような文学的印象の源に、遠い昔の 日本がある。風景、自然、あらゆる階層の人々、その人々が歌を詠む契機となった物事、その生活、感情、伝統、信仰、経済活動、当時の政治的出来事、文化的影響が、和歌に反映されている。

この本は、このいにしえの歌の旅をたどり、400年にわたる時の流れにおける和歌の変化・変遷を明らかにすることを目指している。この本でとり上げる和歌は、万葉集をいろいろな 面から映し出す例を選んだ。和歌の研究は、文学的な面からも、そして社会構造、経済、文化、宗教、政治といった、文学の外的構造の面からもテキストを考察し、文学社会学分野で用いる「発生的構造主義」論法をもとにしている。そうした観点により、この400年の歴史の流れの中の日本の社会にさまざまな面から焦点を当て、和歌がどんな背景をもとに、どう変遷していったか、その跡をたどった。

万葉集によって博士課程を修了した初のトルコ人学者、エシン・エセンのこの著書は、日本の遠い昔のこの歌集をアジアの一番東の日本から一番西のトルコに 初めて伝えることとなる。翻訳者でもある著者が、何千年も昔に遠い日本の人々が詠んだいにしえの歌を、トルコの人々の心に届けてくれる。