esinesen.com essay/makale

Akademik yayın ve sunumlarıma özgeçmişimdeki linkler ya da academia sayfamdan ulaşabilirsiniz. Web sayfamda yayınladığım makalelere ise bu sayfadaki linklerden ulaşabilirsiniz. Yaptığım yayınlara dair görsel ve küçük tanıtım yazılarıma da populer başlıklı sayfamdan ulaşabilirsiniz.

ESEN, Esin, 2015, Bilişsel Poetika Kavramının Türkçeye Aktarılması, esinesen.com. [The Term ‘Cognitive Poetics’ in Turkish: Bilişsel Poetika] (Turkish)

ESEN, Esin, 2017, JAPONCANIN TÜRKÇEDE TRANSKRİPSİYONU, esinesen.com. [The Transcription of Japanese and Turkish] (Turkish)

ESEN, Esin, 2019, “Japonya’da Yeni Bir Dönem Başlıyor: Reiwa, esinesen.com “ [A New Era in Japan: Reiwa] (19.04.2019’da yazıldı. 30.04.2019’da yayınlandı) (Yazının  tam metnine linkten ulaşabilirsiniz)