Esin ESEN PhD

Home » Doç. Dr. Esin ESEN CV

Doç. Dr. Esin ESEN CV

Esin ESEN, Japonolog. Japon dili, edebiyatı ve Japoncadan çeviri alanlarında çalışmalarını sürdürüyor. Japon şiiri, Man’yō ve Heian dönemi kadın edebiyatı üzerine araştırmaları var. Japoncanın temel özelliği olan okuyucu-dinleyici sorumluluğundaki öğelerin çevrilmesinde, bilişsel kuram ve bağıntı kuramından yararlanarak yöntem önerisi getirdi. Doktorasını, en eski Japonca yazılı kaynak olan Man’yōshū şiir antolojisindeki kadın şairler üzerine yaptı. Konuyu bilişsel poetika, okuyucu-dinleyici sorumluluğu açısından ele aldı. Önceki eğitimini Ankara Üniversitesi Japon Dili ve Edebiyatı, Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümlerinde tamamladı. 1990’lardan beridir Japonca, İngilizce, İspanyolca dillerinden çeviriler yapıyor. Bu dillerde Galatasaray Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesinde teorik ve uygulamalı çeviri dersleri yürüttü. Türkiye’de Japonya, Japonya’da Türkiye temalı ortak kitap projesi Kotodama İstanbul’un kurucusu. Bin yıl önce yazılan Murasaki Shikibu’nun Günlüğü’nü Klasik Japonca orijinalinden çevirdi. Jun’ichirō Tanizaki’nin baş yapıtı Nazlı Kar çevirisini Türkçeye kazandırdı. Japon ve Türk akademisyenlerin çeviri üzerine makalelerinden oluşan, dünyada alanında ilk çalışma olan Shaping the Field of Translation in Japanese↔Turkish Context 1-2  kitaplarının editörü.

ÇALIŞMA ALANLARI

  • Japon Dili, Edebiyatı, Kültürü;
  • Japonya Çalışmalarına ‘Okuyucu-dinleyici sorumluluğu’ yaklaşımı
  • Bilişsel Çeviri, Uygulamalı Çeviri, (Japonca, İngilizce, İspanyolca)
  • Bilişsel Poetika
  • Klasik Japon Edebiyatı, Klasik Japonca, Klasik Japon Waka Şiiri
  • Japon Kadın Edebiyatı (Nara-Heian Dönemleri)

YABANCI DİLLER

Japonca , İngilizce , İspanyolca , Klasik Japonca.

EĞİTİM

2013   PhD  au logo  Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Japon Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı
Tez: Manyōshū’da Kadın Şairler ve Şiirleri –Bilişsel Poetika Açısından ‘Okuyucu-dinleyici Sorumluluğu’
2007   BA  au logo  Ankara Üniversitesi, D.T.C.F., Japon Dili ve Edebiyatı Bölümü
Tez: Heian Dönemi Kadın Edebiyatı
1995   AD  au logo  Ankara Üniversitesi, D.T.C.F., Japon Dili ve Edebiyatı Bölümü
1995 TC. Kültür ve Turizm Bakanlığı Japonca-İspanyolca-İngilizce Lisans
1991   AD  bogazici_logo copy copy  Boğaziçi Üniversitesi,
Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

 EĞİTMENLİK DENEYİMİNDEN ÖRNEKLER

2013 – 2015   download Galatasaray Üniversitesi,
Karşılaştırmalı Dilbilim ve Uygulamalı Yabancı Diller Bölümü,
Öğretim Üyesi P/T
Verilen Dersler:  Çeviri Teorisi,
Çeviride Yöntem, İspanyolca-İngilizce-Türkçe
Çeviri Eleştirisi,    İspanyolca-İngilizce-Türkçe
Çeviride Türler,     İspanyolca-İngilizce-Türkçe
2014    bogazici_logo copy copy Boğaziçi Üniversitesi,
Asya Çalışmaları Yüksek Lisans Programı,
Öğretim Üyesi P/T
Verilen dersler:  Japonca (orta seviye)
2013 Bahçeşehir Üniversitesi,
İç Mimari Bölümü özel Japonca programı dersleri
Japonca Öğretmeni P/T
Verilen Dersler:   Japonca (başlangıç seviyesi)
2010 – 2012  bogazici_logo copy copy Boğaziçi Üniversitesi,
Tarih Bölümü Japonca Programı,
Öğretim Görevlisi  P/T
Verilen Dersler: Japonca Modern ve Klasik Metin Çevirisi I
Japonca Modern ve Klasik Metin Çevirisi II

TEZLER, MAKALELER VE KİTAPTA BÖLÜM

Esen, Esin “Japon Kadın Edebiyatı Bağlamında Ogura Hyakunin Isshu’nun (1235) Kadın Şairleri” Ed. Ali Merthan Dündar. APAM Japonya Çalışmaları..Ankara Üniversitesi Yayınları. (2021) : 141-170. [The Women Poets of Ogura Hyakunin Ishhu, in the context of Japanese Women’s Literature]

Esen, Esin. The Extralinguistic Factors on the Intralingual Translations of ‘Person Referent Ellipsis’ in Classical Japanese. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 2020, 19 (75) , 1148-1169. DOI: 10.17755/esosder.673795 [İngilizce makale, Türkçe başlık: Klasik Japoncadaki Kişi Bildiren Yapılardaki Eksiltinin Diliçi Çevirilerinde Dil Dışı Etmenler]

Esen, Esin. Klasik Çince Edebi Metinlerin Türkçeye Çevrilmesinde Japon Kanbun Kundoku Yöntemi -Üç T’ang Şiiri Örneğinde-.Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2020, 29-60. [Türkçe makale, İngilizce başlık: Japanese Kanbun Kundoku Method for the Translation of Classical Chinese Literary Texts to Turkish -Through the Example of Three T’ang Poems]

Esen, Esin. Kokinşiu: One of the First Book Translations from Japanese Literature to Turkish -a Translation Archeology Approach. Turkish Studies – Language, 2020. 15(2), 695-712. https://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.41648 [İngiliz makale, Türkçe başlık: Kokinşiu: Japoncadan Türkçeye İlk Kitap Çevirilerinden Biri -Çeviri Arkeolojisi Yaklaşımı İle]

Esen, Esin. Nature in Classical Japanese Literature – an Ecocritical Perspective of the Plants in the Diary of Lady Murasaki. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 2020. 8, 114-140. DOI: https://doi.org/10.33692/avrasyad.661273 [İngilizce makale, Türkçe başlık: Klasik Japon Edebiyatında Doğa- Murasaki Shikibu’nun Günlüğü’ndeki Bitkilere Ekoeleştirel Bakış]

Esen, Esin, “A Method with a Manual for Translation of the Reader Responsibility Feature of Japanese”Eds. E. Esen, R. Miyashita, Shaping the Field of Translation in Japanese ↔ Turkish Contexts I, Berlin: Peter Lang, 2019, p. 143-178. [İngilizce makale, Türkçe başlık: Japoncanın Okuyucu Özelliğinin Çevirisinde Bir Yöntem ve Kılavuzu] ISBN: 978-3-631-78935-3

Esen, Esin, “A Method with a Manual for Translation of the Reader Responsibility Feature of Japanese”Eds. E. Esen, R. Miyashita, Shaping the Field of Translation in Japanese ↔ Turkish Contexts I, Berlin: Peter Lang, 2019, p. 143-178. [İngilizce makale, Türkçe başlık: Japoncanın Okuyucu Özelliğinin Çevirisinde Bir Yöntem ve Kılavuzu] ISBN: 978-3-631-78935-3

Esen, Esin; Miyashita Ryō, “Is It a Stone in Babel Tower Bridging Both Ends of Asia?” Eds. E. Esen, R. Miyashita, Shaping the Field of Translation in Japanese ↔ Turkish Contexts I, Berlin: Peter Lang, 2019, p. 13-28. [İngilizce makale, Türkçe başlık: Asya’nın İki Ucunu Bağlayan Bir Babil Kulesi mi?] ISBN: 978-3-631-78935-3

Miyashita Ryō, Esen, Esin, “History of Turkish Translation in Japan and its Problems”Eds. R. Miyashita, E. Esen, Shaping the Field of Translation in Japanese ↔ Turkish Contexts II, Berlin: Peter Lang, 2019, p. 13-24. [İngilizce makale, Türkçe başlık: Japonya’da Türkçeden Çevirinin Tarihi ve Problemler] ISBN: 978-3-631-78173-9

Özrenk Aydın, G.; Esen Esin, “A Discovery: A Direct Literary Translation from Japanese into Turkish Dating 1938” Eds. R. Miyashita, E. Esen, Shaping the Field of Translation in Japanese ↔ Turkish Contexts II, Berlin: Peter Lang, 2019, p. 123-140. [İngilizce makale, Türkçe başlık: Bir Keşif: Japoncadan Türkçeye 1938’e Tarihlenen Doğrudan Çeviri] ISBN: 978-3-631-78173-9

Esen, Esin, (2018). Man’yōshū Şiirlerinin İncelenmesinde Oluşumsal Yapısalcı Yöntemin İmkanları. Humanitas, 6(12), 10-34 [Paper in Turkish: The Possibilities of Genetic Structuralist Method for The Analysis of Man’yōshū Poems ] DOI: 10.20304/humanitas.410927

Esen, Esin; “Sasameyuki no Torukogo-yaku ni okeru Kikitesekinin no Imiteki- Ninchiteki Yōso no Honyaku ni tsuite“, Isuramu Sekai, No. 89, pp 1-28, 2018. [Japonca makale- Sasameyuki Romanındaki Anlamsal ve Bilişsel Öğelerin Çevirisine Dair / The Translation of Semantic and Cognitive Items of the Reader Responsibility in the Japanese Novel Sasameyuki’s Turkish Translation]

――――,“Zor Zamanlarda Japonya’da Bir Kadın Romanı : Sasameyuki (Nazlı Kar)”, 20. Yüzyılda Savaş ve Kadın, Editör: Onur Yamaner, Bilge Yayı ncılık, s. 190 ‐ , 232, 2016. [A Women’s Novel in the Hard Times of Japan: Sasameyuki (The Makioka Sisters) in The War and The Women in the 20th Century. ed. Onur Yamaner] (Abstract in English)

――――.,  “Nazlı Kar-Sasameyuki’yi Türkçe Algılamak”, Nazlı Kar, Can Yayınları, s. 9-15, 2015.

――――, “Sasameyuki no Torukogo no Honyaku: Kikitesekinin oyobi Ninchi Shigaku no Shiten karaSekai Bungaku/ Honyaku to Bungaku Tokushū , No 122 s. 71-80 , 12, 2015. (Sasameyuki’nin Türkçe Çevirisi: Okuyucu-Dinleyici Sorumluluğu Bilişsel Poetika açısından)

――――, “Man’yōshū’da İki Ukareme Şiiri -‘Okuyucu-Dinleyici Sorumluluğu’ Açısından” Türkiye’de Japonya Çalışmaları II, Ed. Selçuk Esenbel, Erdal Küçükyalçın, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2015, s.151-168.

――――, “Japon Edebiyatından Türkçeye Çeviriye ‘Okuyucu-Dinleyici Sorumluluğu’ Yaklaşımı –Sasame Yuki Örnekleminde” Uluslararası Asya Dilleri ve Edebiyatları Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Kayseri, 2014.

――――, Manyōshū’da Kadın Şairler ve Şiirleri –Bilişsel Poetika Açısından ‘Okuyucu-dinleyici Sorumluluğu’, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara, 2013. (Ağustos 2016 tarihinden itibaren YÖK Ulusal Tez Merkezi ve Ankara Üniversitesi sitesinden dijital olarak ulaşılabilecektir.)

――――, “Sayılarla Man’yōshū’da İsmi Bilinen Kadın Şairler ve Tür-Kategori Açısından Şiirleri”, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, S. 172, s. 377-395, 2013.

――――, “Murasaki Shikibu’nun, Günlüğünde Gerçeği Kaydetme Çabası ve Yöntemi”, Türkiye’de Japonya Çalışmaları Konferansı -I-, Ed. Selçuk Esenbel, Erdal Küçükyalçın, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, sy. 260-281, 2012.

――――, “Murasaki Shikibu ve Heian Dönemi”, Murasaki Shikibu’nun Günlüğü, İş Bankası Kültür Yayınları, sy. xi-xlv, 2009.

――――, Heian Dönemi Kadın Edebiyatı, Ankara Üniversitesi, Japon Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, Yayınlanmamış Bitirme Tezi, Ankara, 2007.

TELİF KİTAPLAR

Esen, E., Kadim Japon Şiiri MAN’YŌSHŪ, Ankara. Gece Akademi Yayınları (2019)

EDİTÖRLÜKLER

Esin Esen, Ryō Miyashita (ed.), Miyashita Ryō, Shaping the Field of Translation in Japanese ↔ Turkish Contexts I, Berlin: Peter Lang, 2019. [Please see publisher’s page for details] ISBN: 978-3-631-78935-3

Ryō Miyashita, Esin Esen, (ed.), Shaping the Field of Translation in Japanese ↔ Turkish Contexts II, Berlin: Peter Lang, 2019. [Please see publisher’s page for details] ISBN: 978-3-631-78173-9

Esin Esen, Ikuko Suzuki (ed.). “Kotodama İstanbul – Hajimari 2015, (Japanese version) Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2016.

Kültürel Etkileşimler: Japonya” Dosyası, Editörler: A. Volkan Erdemir, Esin Esen, Kurgu Düşün Sanat Edebiyat Dergisi, 15. sayı, 2015.

BİLDİRİLER

Esen, E., “Japoncada Özne Eksiltisi ve Türkçe Anadil Konuşucusuna Öğretimi” 14. Japonca Öğretmenleri Toplantısı, Türk Japon Vakfı, 13-14 Haziran 2015.

――――, “The Intralingual Translations of Murasaki Shikibu Nikki: A Comparative Study through the International Workshop on Intralingual Translation, The International Workshop on Intralingual Translation, Boğaziçi Üniversitesi, 27-28 November 2014, yayınlanmış özet, p. 7-8. [Murasaki Shikibu Nikki’nin Diliçi Çevirileri: ] (İngilizce özet)

――――, “Murasaki Shikibu’nun, Günlüğünde “Öteki”nin Bakışından Kendini Anlatması” Uluslararası Sempozyum, Kadın Hayatlarını Yazmak, İstanbul, 19-20 Nisan,2014.

――――, “Man’yōshū’da İki Ukareme Şiiri, ‘Okuyucu-dinleyici Sorumluluğu’ Açısından”, Türkiye’de Japonya Çalışmaları Konferansı -II-, İstanbul, 14-16 Haziran, 2013.

――――, “Plants in the Diary of Lady Murasaki Shikibu and their Use in the Text”  The International Symposium “European Discourses on Japan, Plants in Japanese Culture, İstanbul, 14-15 Eylül, 2012. (İngilizce sunum ve özet)

――――, “Murasaki Shikibu’nun, Günlüğünde Gerçeği Kaydetme Çabası ve Yöntemi”, Türkiye’de Japonya Çalışmaları Konferansı -I-, İstanbul, 4-6 Haziran, 2010.

――――, “Murasaki Shikibu ve Kendini Yazma: Doğrudan ve Dolaylı İfade”, Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi, İzmir, 13-16 Ekim, 2009.
Basılı Bildiri Özeti: Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, İzmir, s. 146.

KİTAP ÇEVİRİLERİ

Tanizaki, Jun’ichirō, Nazlı Kar, Çev. Esin Esen, Can Yayınları, 2015 (Orijinal ismi Sasame Yuki)

Shindō, Etsuko, Kapadokya’da Çatra Patralar, Çev. Esin Esen, Can Çocuk Yayınları, Çağdaş Dünya Edebiyatı Dizisi, 2012 (Japoncadan çeviri) (Orijinal ismi: Tsukiyo no Çatora Patora) (İlk sayfalarını okumak için tıklayınız)

Shikibu, Murasaki, Murasaki Shikibu’nun Günlüğü,  Çev. Esin Esen, İş Bankası Kültür Yayınları, Hasan Ali Yücel Klasikler Dizisi, 2009. (Klasik Japoncadan çeviri) (Orijinal ismi: Murasaki Shikibu Nikki)

DERGİ VE GAZETELERDE YAYINLANAN ÇEVİRİLER

Kudō Caymaz, Rie “Bir Japon Minyatürcü”, Çev. Esin Esen Kurgu Düşün Sanat Edebiyat Dergisi, 15. sayı, s. 82-84, 2015. (Japoncadan çeviri)

Miyashita, Ryō , “Divan Şiirinin Japoncaya Çevrilmesine Dair Düşünceler”, Çev. Esin Esen Kurgu Düşün Sanat Edebiyat Dergisi, 15. sayı, s.94-99, 2015. (Japoncadan çeviri)

Shindō, Etsuko , “Bir Japon Yazarın Gözünden Japonya’da Çocuk Kitapları , çev. Esin Esen, Kurgu Düşün Sanat Edebiyat Dergisi, 15. sayı, s. 37-41, 2015. (Japoncadan çeviri)

Trumbull, Charles , “Beş Balonlu Sabah – Güneybatı Amerika ve Haiku– Çev. Esin Esen, Kurgu Düşün Sanat Edebiyat Dergisi, 15. sayı, s. 67-69, 2015. (İngilizceden çeviri)

Machado, Antonio, “Şarkılar ve deyişler XXIX”, Çev. Esin Esen, Kurgu Düşün Sanat Edebiyat Dergisi 13. sayı, s. 84, 2014. (İspanyolcadan çeviri, İspanyolca başlığı: Proverbios y cantares XXIX)

Trumbull, Charles , “Mevsimlerin Önemi”,  Çev. Esin Esen, Kurgu Düşün Sanat Edebiyat Dergisi 13. sayı, s. 80-83, 2014. (Haiku’ya dair yazının İngilizceden çevirisi)

Miyashita, Ryō , “Japonya’da Orhan Pamuk ve Çeviriye Dair Bazı Notlar”, Çev. Esin Esen Lacivert S. 40, s. 91-96,2011 (Japoncadan çeviri)

Shindō, Etsuko , “Etsuko’dan Mektup” , çev. Esin Esen, Lacivert, S. 39, s.31-32, 2011. (Japoncadan çeviri)

Shindō, Etsuko , “Japonya’dan Bir Ses”, çev. Esin Esen, Haber Türk, 2011. (Japoncadan çeviri)

DERGİ VE GAZETELERDE YAYINLANAN DİĞER YAZILAR

Esen, E., “Kotodama ve İstanbul” Kotodama İstanbul -Hajimari 2015 -Türkçe, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2016, 215-218.

――――, “Kotodama to Isutanburu” Kotodama İstanbul -Hajimari 2015 -Japonca, Çev. Ikuko Suzuki, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2016, 259-264.

――――, “Kadim Japonya’dan Kadın Sesleri” Kurgu Düşün Sanat Edebiyat Dergisi, 15. sayı, s. 78-81, 2015.

――――, “Murasaki Shikibu İstanbul’a Gelseydi!” Kurgu Düşün Sanat Edebiyat Dergisi, 14. sayı, s. 110-112, 2015.

――――, “Bilişsel Sürece Bir Saldırı mı? Ketum Kahraman” Kurgu Düşün Sanat Edebiyat Dergisi, 14. sayı, s. 45-46, 2015.

――――, “1930’ların Sonlarında Japonya’da Kadın Olmak: Gelenek ve Modernlik Arasında Bir Roman Kahramanı” Roman Kahramanları Dergisi,S. 21, s. 27-32, İstanbul, Ocak-Mart 2015.

――――, “Japon Şiiri mi? Haikuyu Duyduk, Peki ya Waka?” Kurgu Düşün Sanat Edebiyat Dergisi 13. sayı, s. 75-79, 2014.

――――,”Isutanburu no Murasaki Shikibu, Heian-kyō no Esin” Subaru Edebiyat Dergisi, Japonya, Temmuz 2014. (Japonca deneme)

――――, “Fantastik bir Türkiye Öyküsü…” İyi Kitap Dergisi, S. 46, s. 18-19, 2012. (Röportaj)

――――, “Wa Ülkesinin Kadınları” Lacivert Öykü ve Şiir Dergisi, S. 39, s. 62-69, 2011. (Heian Dönemi Kadın Edebiyatı üzerine bir öykü)

――――, “Bir İnterrail Seyyahının Anılarından 2, Danimarka” Sanatsal Mozaik, S.32, s. 78-82, 1998. (Fotoğraf ve Gezi Yazısı)

――――, “Bir İnterrail Seyyahının Anılarından 1, Düşler Kenti Paris” Sanatsal Mozaik, S.31, s. 76-81, 1998.  (Fotoğraf ve Gezi Yazısı)

――――, “Gülzemin Hanımın Düşlerinin Dokunduğu Yerde Dökülen Mürekkeple Yazılmış Hikâyat” Hayalet Gemi, S.24, s. 15-19, 1995. (Öykü)

――――, “Eşyanın Sırları Üzerine Çağrışımlar” Hayalet Gemi, S.22, s. 22-23, 1995. (Deneme)

AKADEMİK OLMAYAN TELİF KİTAPLAR

Esen, E. Bir İnterrail Seyyahının Anılarından 1994, googlebooks, 2020. [Kişisel yayıncılık]

SEMİNERLER

Esen, E.,  “Man’yōshū- Bilinen En Eski Japonca Şiir Antolojisi”, Boğaziçi Üniversitesi,  Prof. Dr. Selçuk Esenbel’in Japanese History: From Feudal to Modern Japan I- Hist 433 dersinde, 6.11, 2013.

AKADEMİK OLMAYAN SUNUMLAR

Esen, E., Waka Şiiriyle Japonya’da Bahar Yolculuğu, Video Sunum, Koto Sanatçısı Atsuko Suetomi’nin Konseri: Japonya’dan Bahar Esintisi, Japan Week Istanbul Japanese Consulate, 17.03.2018.

――――, The Spring in Japanese Waka Poetry, Video Presentation at Koto Performer Atsuko Suetomi’s Concert: Japanese Koto Music and Waka Poetry, UTEF International Trabzon Literature Festival, 17.04.2018.

――――, A Spring Journey in Japan through Waka Poetry, Video Presentation at Koto Performer Atsuko Suetomi’s Concert: Spring Breeze from Japan, IFES International Fine Arts and Fine Arts Education Symposium, Sivas Cumhuriyet University, 28.4.2018.

――――Güz Waka  Şiirleri, Atsuko Suetomi Japonya’dan Sonbahar Esintileri Konseri, Türk-Japon Vakfı, 20 Ekim 2017.

――――, Kotodama İstanbul’un Kapağı- 『ことだま・イスタンブル』の表紙, Japonca-Türkçe Video Sunum, 第二回日土友好コンサート~末富敦子 [2. Türk-Japon Dostluk Konseri Koto Sanatçısı Atsuko Suetomi], Tokyo,  9.07.2016.

――――, Kotodama İstanbul’un Kapağı- 『ことだま・イスタンブル』の表紙, Japonca-Türkçe Video Sunum,  23. Uluslararası Tokyo Kitap Fuarı, Yunus Emre Enstitüsü Tokyo-  Standı, 23-25 Eylül 2016.

esinesen.com’DAKİ MAKALELERİM

Esen, E., 2015, “Bilişsel Poetika Kavramının Türkçeye Aktarılması”, esinesen.com. (Turkish)

Esen, E., 2017, Japoncanın Türkçede Transkripsiyonu, esinesen.com.

Esen, E., 2019, “Japonya’da Yeni Bir Dönem Başlıyor: Reiwa,” esinesen.com (19.04.2019’da yazıldı. 30.04.2019’da yayınlandı) (Yazının tam metnine linkten ulaşabilirsiniz)

ESİN ESEN’DEN BAHSEDEN YAYIN VE RÖPORTAJLAR

Karaağaç, Ece, Esin Esen ile söyleşi: “Sözün ruhu” İstanbul’da, Sabit Fikir, Ağustos, 2016.

Murasaki Shikibu’nun Günlüğüne dair haber, Japonca, TRT Japonca, 8 Mayıs 2015.

Esin Esen’in çalışmaları ve Güz Waka Şiirleri sunumundan bir bölüm, Müzik Ataşesi, TRT 3, 10.Ekim 2017, 21. – 27. dakikalar.

Kapadokya’da Çatra Patralar çevirisi, Asma Bahçesi, 14.01.2013, (43.46 dakikası)

%d bloggers like this: