Esin ESEN,  Doç. Dr. Japonolog. Akademisyen, çevirmen, yazar.. Klasik Japon edebiyatı uzmanlık alanı. Bu alanda Japon kadın edebiyatı, Man’yōshū ve waka şiiri üzerine çalışmalarını sürdürüyor.  Japoncadan Türkçeye çeviri üzerine çalışmaları var. Çeviri çalışmalarında da Klasik Japonca ile Japoncadan çeviri alanının bağlantısını kuruyor. Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı 1991 mezunu. Ankara Üniversitesi Japon Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans ve doktorasını tamamladı.

Boğaziçi Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesinde Japonca, İngilizce ve İspanyolca çeviri konusunda uygulamalı ve teorik dersler verdi. 1990’lardan beridir Japonca, İngilizce, İspanyolca dillerinden çeviriler yapıyor. Klasik Çince metinlerin çevirisinde Japon kanbun-kundoku yöntemini uygulayarak Kanbun edebiyatının Türkçeye aktarılması konusunda da adımlar attı.

Türkiye’de Japonya, Japonya’da Türkiye temalı, yayın ve etkinlikleri kapsayan Kotodama İstanbul projesinin kurucusu. Bin yıl önce yazılan Murasaki Shikibu’nun Günlüğü’nü Klasik Japonca orijinalinden çevirdi. Jun’ichirō Tanizaki’nin baş yapıtı Nazlı Kar çevirisini Türkçeye kazandırdı. Japon ve Türk akademisyenlerin çeviri üzerine makalelerinden oluşan, dünyada alanında ilk çalışma olan Shaping the Field of Translation in Japanese↔Turkish Context 1-2  kitap projesini oluşturdu, aynı zamanda Japon Türkolog Miyashita ile birlikte editörlüğünü yaptı. Japon edebiyatının en eski eserlerini incelediği Kadim Japon Şiiri,  Man’yōshū  ve Eski Japon Edebiyatında Halk Şarkılarını kitaplarının yazarı. Kotodama İstanbul Kokorozashi ve Kotodama İstanbul Academia kitaplarının editörü.

Türk-Japon dünyasından 50’den fazla ismi bir araya getirdiği “Ogura Hyakunin Ishhu, karuta görsel sanatlar projesini” sürdürüyor. Türkiye’de Japonya’yı tanıtmak üzere yayın çalışmalarının yanı sıra uzman olduğu konular ile ilgili videolar hazırlıyor,  online sunumlar yapıyor. Youtube kanalından videolarına ve esinesen.com adresinden tüm çalışmalarına ulaşabilirsiniz.

ojisindeki kadın şairler üzerine yaptı. Konuyu bilişsel poetika, okuyucu-dinleyici sorumluluğu açısından ele aldı. Önceki eğitimini Ankara Üniversitesi Japon Dili ve Edebiyatı, Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümlerinde tamamladı. 1990’lardan beridir Japonca, İngilizce, İspanyolca dillerinden çeviriler yapıyor. Bu dillerde Galatasaray Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesinde teorik ve uygulamalı çeviri dersleri yürüttü. Türkiye’de Japonya, Japonya’da Türkiye temalı ortak kitap projesi Kotodama İstanbul’un kurucusu. Bin yıl önce yazılan Murasaki Shikibu’nun Günlüğü’nü Klasik Japonca orijinalinden çevirdi. Jun’ichirō Tanizaki’nin baş yapıtı Nazlı Kar çevirisini Türkçeye kazandırdı. Japon ve Türk akademisyenlerin çeviri üzerine makalelerinden oluşan, dünyada alanında ilk çalışma olan Shaping the Field of Translation in Japanese↔Turkish Context 1-2  kitaplarının editörü.

ÇALIŞMA ALANLARI

  • Klasik Japon Edebiyatı, Klasik Japonca, Klasik Japon Waka Şiiri, Japon Kadın Edebiyatı (Nara-Heian Dönemleri)
  • Çeviribilim, Uygulamalı Çeviri, (Japonca, İngilizce, İspanyolca)
  • Japon Dili, Edebiyatı, Kültürü

Esin Esen BOOKS 2022

YABANCI DİLLER

Japonca , İngilizce , İspanyolca , Klasik Japonca.

EĞİTİM

2013   PhD  au logo  Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Japon Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı
Tez: Manyōshū’da Kadın Şairler ve Şiirleri –Bilişsel Poetika Açısından ‘Okuyucu-dinleyici Sorumluluğu’
2007   BA  au logo  Ankara Üniversitesi, D.T.C.F., Japon Dili ve Edebiyatı Bölümü
Tez: Heian Dönemi Kadın Edebiyatı
1995   AD  au logo  Ankara Üniversitesi, D.T.C.F., Japon Dili ve Edebiyatı Bölümü
1995 TC. Kültür ve Turizm Bakanlığı Japonca-İspanyolca-İngilizce Lisans
1991   AD  bogazici_logo copy copy  Boğaziçi Üniversitesi,
Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

 EĞİTMENLİK DENEYİMİNDEN ÖRNEKLER

2013 – 2015   download Galatasaray Üniversitesi,
Karşılaştırmalı Dilbilim ve Uygulamalı Yabancı Diller Bölümü,
Öğretim Üyesi P/T
Verilen Dersler:  Çeviri Teorisi,
Çeviride Yöntem, İspanyolca-İngilizce-Türkçe
Çeviri Eleştirisi,    İspanyolca-İngilizce-Türkçe
Çeviride Türler,     İspanyolca-İngilizce-Türkçe
2014    bogazici_logo copy copy Boğaziçi Üniversitesi,
Asya Çalışmaları Yüksek Lisans Programı,
Öğretim Üyesi P/T
Verilen dersler:  Japonca (orta seviye)
2013 Bahçeşehir Üniversitesi,
İç Mimari Bölümü özel Japonca programı dersleri
Japonca Öğretmeni P/T
Verilen Dersler:   Japonca (başlangıç seviyesi)
2010 – 2012  bogazici_logo copy copy Boğaziçi Üniversitesi,
Tarih Bölümü Japonca Programı,
Öğretim Görevlisi  P/T
Verilen Dersler: Japonca Modern ve Klasik Metin Çevirisi I
Japonca Modern ve Klasik Metin Çevirisi II

TEZLER, MAKALELER VE KİTAPTA BÖLÜM

Esen, Esin “Türkiye’de Japonya Çalışmaları” Üzerine Düşünmek (2021). Kotodama İstanbul Academia 1. İstanbul: Efe Akademi Yayınları. 2022 pp. 17-101 [Türkçe makale, İngilizce başlık:  Thoughts on “Japanese Studies in Turkey” (2021) ]

Esen, Esin “Japon Kadın Edebiyatı Bağlamında Ogura Hyakunin Isshu’nun (1235) Kadın Şairleri” Ed. Ali Merthan Dündar. APAM Japonya Çalışmaları..Ankara Üniversitesi Yayınları. (2021) : 141-170. [The Women Poets of Ogura Hyakunin Ishhu, in the context of Japanese Women’s Literature]

Esen, Esin. The Extralinguistic Factors on the Intralingual Translations of ‘Person Referent Ellipsis’ in Classical Japanese. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 2020, 19 (75) , 1148-1169. DOI: 10.17755/esosder.673795 [İngilizce makale, Türkçe başlık: Klasik Japoncadaki Kişi Bildiren Yapılardaki Eksiltinin Diliçi Çevirilerinde Dil Dışı Etmenler]

Esen, Esin. Klasik Çince Edebi Metinlerin Türkçeye Çevrilmesinde Japon Kanbun Kundoku Yöntemi -Üç T’ang Şiiri Örneğinde-.Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2020, 29-60. [Türkçe makale, İngilizce başlık: Japanese Kanbun Kundoku Method for the Translation of Classical Chinese Literary Texts to Turkish -Through the Example of Three T’ang Poems]

Esen, Esin. Kokinşiu: One of the First Book Translations from Japanese Literature to Turkish -a Translation Archeology Approach. Turkish Studies – Language, 2020. 15(2), 695-712. https://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.41648 [İngiliz makale, Türkçe başlık: Kokinşiu: Japoncadan Türkçeye İlk Kitap Çevirilerinden Biri -Çeviri Arkeolojisi Yaklaşımı İle]

Esen, Esin. Nature in Classical Japanese Literature – an Ecocritical Perspective of the Plants in the Diary of Lady Murasaki. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 2020. 8, 114-140. DOI: https://doi.org/10.33692/avrasyad.661273 [İngilizce makale, Türkçe başlık: Klasik Japon Edebiyatında Doğa- Murasaki Shikibu’nun Günlüğü’ndeki Bitkilere Ekoeleştirel Bakış]

Esen, Esin, “A Method with a Manual for Translation of the Reader Responsibility Feature of Japanese”Eds. E. Esen, R. Miyashita, Shaping the Field of Translation in Japanese ↔ Turkish Contexts I, Berlin: Peter Lang, 2019, p. 143-178. [İngilizce makale, Türkçe başlık: Japoncanın Okuyucu Özelliğinin Çevirisinde Bir Yöntem ve Kılavuzu] ISBN: 978-3-631-78935-3

Esen, Esin, “A Method with a Manual for Translation of the Reader Responsibility Feature of Japanese”Eds. E. Esen, R. Miyashita, Shaping the Field of Translation in Japanese ↔ Turkish Contexts I, Berlin: Peter Lang, 2019, p. 143-178. [İngilizce makale, Türkçe başlık: Japoncanın Okuyucu Özelliğinin Çevirisinde Bir Yöntem ve Kılavuzu] ISBN: 978-3-631-78935-3

Esen, Esin; Miyashita Ryō, “Is It a Stone in Babel Tower Bridging Both Ends of Asia?” Eds. E. Esen, R. Miyashita, Shaping the Field of Translation in Japanese ↔ Turkish Contexts I, Berlin: Peter Lang, 2019, p. 13-28. [İngilizce makale, Türkçe başlık: Asya’nın İki Ucunu Bağlayan Bir Babil Kulesi mi?] ISBN: 978-3-631-78935-3

Miyashita Ryō, Esen, Esin, “History of Turkish Translation in Japan and its Problems”Eds. R. Miyashita, E. Esen, Shaping the Field of Translation in Japanese ↔ Turkish Contexts II, Berlin: Peter Lang, 2019, p. 13-24. [İngilizce makale, Türkçe başlık: Japonya’da Türkçeden Çevirinin Tarihi ve Problemler] ISBN: 978-3-631-78173-9

Özrenk Aydın, G.; Esen Esin, “A Discovery: A Direct Literary Translation from Japanese into Turkish Dating 1938” Eds. R. Miyashita, E. Esen, Shaping the Field of Translation in Japanese ↔ Turkish Contexts II, Berlin: Peter Lang, 2019, p. 123-140. [İngilizce makale, Türkçe başlık: Bir Keşif: Japoncadan Türkçeye 1938’e Tarihlenen Doğrudan Çeviri] ISBN: 978-3-631-78173-9

Esen, Esin, (2018). Man’yōshū Şiirlerinin İncelenmesinde Oluşumsal Yapısalcı Yöntemin İmkanları. Humanitas, 6(12), 10-34 [Paper in Turkish: The Possibilities of Genetic Structuralist Method for The Analysis of Man’yōshū Poems ] DOI: 10.20304/humanitas.410927

Esen, Esin; “Sasameyuki no Torukogo-yaku ni okeru Kikitesekinin no Imiteki- Ninchiteki Yōso no Honyaku ni tsuite“, Isuramu Sekai, No. 89, pp 1-28, 2018. [Japonca makale- Sasameyuki Romanındaki Anlamsal ve Bilişsel Öğelerin Çevirisine Dair / The Translation of Semantic and Cognitive Items of the Reader Responsibility in the Japanese Novel Sasameyuki’s Turkish Translation]

――――,“Zor Zamanlarda Japonya’da Bir Kadın Romanı : Sasameyuki (Nazlı Kar)”, 20. Yüzyılda Savaş ve Kadın, Editör: Onur Yamaner, Bilge Yayı ncılık, s. 190 ‐ , 232, 2016. [A Women’s Novel in the Hard Times of Japan: Sasameyuki (The Makioka Sisters) in The War and The Women in the 20th Century. ed. Onur Yamaner] (Abstract in English)

――――.,  “Nazlı Kar-Sasameyuki’yi Türkçe Algılamak”, Nazlı Kar, Can Yayınları, s. 9-15, 2015.

――――, “Sasameyuki no Torukogo no Honyaku: Kikitesekinin oyobi Ninchi Shigaku no Shiten karaSekai Bungaku/ Honyaku to Bungaku Tokushū , No 122 s. 71-80 , 12, 2015. (Sasameyuki’nin Türkçe Çevirisi: Okuyucu-Dinleyici Sorumluluğu Bilişsel Poetika açısından)

――――, “Man’yōshū’da İki Ukareme Şiiri -‘Okuyucu-Dinleyici Sorumluluğu’ Açısından” Türkiye’de Japonya Çalışmaları II, Ed. Selçuk Esenbel, Erdal Küçükyalçın, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2015, s.151-168.

――――, “Japon Edebiyatından Türkçeye Çeviriye ‘Okuyucu-Dinleyici Sorumluluğu’ Yaklaşımı –Sasame Yuki Örnekleminde” Uluslararası Asya Dilleri ve Edebiyatları Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Kayseri, 2014.

――――, Manyōshū’da Kadın Şairler ve Şiirleri –Bilişsel Poetika Açısından ‘Okuyucu-dinleyici Sorumluluğu’, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara, 2013. (Ağustos 2016 tarihinden itibaren YÖK Ulusal Tez Merkezi ve Ankara Üniversitesi sitesinden dijital olarak ulaşılabilecektir.)

――――, “Sayılarla Man’yōshū’da İsmi Bilinen Kadın Şairler ve Tür-Kategori Açısından Şiirleri”, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, S. 172, s. 377-395, 2013.

――――, “Murasaki Shikibu’nun, Günlüğünde Gerçeği Kaydetme Çabası ve Yöntemi”, Türkiye’de Japonya Çalışmaları Konferansı -I-, Ed. Selçuk Esenbel, Erdal Küçükyalçın, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, sy. 260-281, 2012.

――――, “Murasaki Shikibu ve Heian Dönemi”, Murasaki Shikibu’nun Günlüğü, İş Bankası Kültür Yayınları, sy. xi-xlv, 2009.

――――, Heian Dönemi Kadın Edebiyatı, Ankara Üniversitesi, Japon Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, Yayınlanmamış Bitirme Tezi, Ankara, 2007.

TELİF KİTAPLAR

Esen, E., Kadim Japon Şiiri MAN’YŌSHŪ, Ankara. Gece Akademi Yayınları (2019) (Esinesen.com’daki sayfa)

Esen, Esin. Eski Japon Edebiyatında Halk Şarkıları. İstanbul: Efe Akademi Yayınları (2020) [English Translation of the title: Jōdai Kayō Songs in Old Japanese Literature  上代歌謡]

Esen, E. Bir İnterrail Seyyahının Anılarından 1994, googlebooks, 2020. [Kişisel yayıncılık] [Translation of the title: A Memoir of an Interrail Traveler 1994]

EDİTÖRLÜKLER

Esen, Esin (ed). Kotodama İstanbul Academia 1. İstanbul: Efe Akademi Yayınları. 2022

Esen, Esin (ed). Kotodama İstanbul Academia 2. İstanbul: Efe Akademi Yayınları. 2022

Esin Esen, Ryō Miyashita (ed.), Miyashita Ryō, Shaping the Field of Translation in Japanese ↔ Turkish Contexts I, Berlin: Peter Lang, 2019. [Yayınevinin İngilizce sayfası] ISBN: 978-3-631-78935-3

Ryō Miyashita, Esin Esen, (ed.), Shaping the Field of Translation in Japanese ↔ Turkish Contexts II, Berlin: Peter Lang, 2019. [Yayınevinin İngilizce sayfası] ISBN: 978-3-631-78173-9

Esen, Esin (ed). Kotodama İstanbul Kokorozashi 5. İstanbul: Efe Akademi Yayınları. 2022 (Türkçe Japonca 2 dilli)

Esen, Esin (ed). Kotodama İstanbul Kokorozashi 4. İstanbul: Efe Akademi Yayınları. 2022  (Türkçe Japonca 2 dilli)

Esen, Esin (ed). Kotodama İstanbul Kokorozashi 3. İstanbul: Efe Akademi Yayınları. 2022 (Türkçe Japonca 2 dilli)

Esen, Esin (ed). Kotodama İstanbul Kokorozashi 2. İstanbul: Efe Akademi Yayınları. 2022 (Türkçe Japonca 2 dilli)

Esen, Esin (ed). カメ子の魔法からおばあちゃんを救え![Kameko no Maho Kara Obaachan wo Sukue!] Trans. Nanao Kokufu. Author: Havva Mutlu.  Kotodama İstanbul Çeviri Dizisi. İstanbul: Efe Akademi Yayınları. 2022  (Türkçeden Japoncaya çeviri editörlüğü)

Esin Esen, Ikuko Suzuki (ed.). “Kotodama İstanbul – Hajimari 2015, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2016. (Türkçe Japonca 2 dilli)

Kültürel Etkileşimler: Japonya” Dosyası, Editörler: A. Volkan Erdemir, Esin Esen, Kurgu Düşün Sanat Edebiyat Dergisi, 15. sayı, 2015.

BİLDİRİLER

Esen, Esin. Japon Kadın Edebiyatı- Başlangıcından 11. Yüzyıla Kadar– JİKAD. Online Zoom Seminer. İzmir. 16. Mayıs. 2021.

Esen, Esin. Japon Edebiyatında Waka Şiiri – Başlangıcından 13. Yüzyıla Kadar Şiir Örnekleriyle. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi. İstanbul. Online Seminer. 15.Nisan.2021.

Esen, Esin. “文化的差異を翻訳するということ:日本語→トルコ語文芸翻訳の視点から”, Zoom Conference, トルコ文学研究会・日本トルコ交流講演会, 08 .08.2020 – Osaka, Japan [Translating Cultural Differences: Translation from Japanese to Turkish. Japanese-Turkish Intercultural Exchanges Symposium by Turkish Literature Association]

Esen, E., “Yayıncılık Dünyasında, Japoncadan Türkçeye Edebi Çeviride Çeviri Yazı [Transkripsiyon] ve  Bir Çevirmen Olarak Hebonshiki Tercihim”, Panel, Video Sunum, Japon Dili ve Eğitimi Uluslararası Sempozyumu JADEUS 2017; 3-4 Temmuz 2017 – Tekirdağ, Türkiye

――――, “Sasameyuki [Nazlı Kar] Romanında 1936-1941 Arasında Japonya’dan Kadın İmgeleri“, XX.yy.da Kadın ve Savaş Konferansı, 09.December.2016. [Women’s Images from Japan in Sasameyuki Between 1936-1941; The War and The Women in the 20th Century Conference]

Esen, E., “Japoncada Özne Eksiltisi ve Türkçe Anadil Konuşucusuna Öğretimi” 14. Japonca Öğretmenleri Toplantısı, Türk Japon Vakfı, 13-14 Haziran 2015.

――――, “The Intralingual Translations of Murasaki Shikibu Nikki: A Comparative Study through the International Workshop on Intralingual Translation, The International Workshop on Intralingual Translation, Boğaziçi Üniversitesi, 27-28 November 2014, yayınlanmış özet, p. 7-8. [Murasaki Shikibu Nikki’nin Diliçi Çevirileri: ] (İngilizce özet)

――――, “Murasaki Shikibu’nun, Günlüğünde “Öteki”nin Bakışından Kendini Anlatması” Uluslararası Sempozyum, Kadın Hayatlarını Yazmak, İstanbul, 19-20 Nisan,2014.

――――, “Man’yōshū’da İki Ukareme Şiiri, ‘Okuyucu-dinleyici Sorumluluğu’ Açısından”, Türkiye’de Japonya Çalışmaları Konferansı -II-, İstanbul, 14-16 Haziran, 2013.

――――, “Plants in the Diary of Lady Murasaki Shikibu and their Use in the Text”  The International Symposium “European Discourses on Japan, Plants in Japanese Culture, İstanbul, 14-15 Eylül, 2012. (İngilizce sunum ve özet)

――――, “Murasaki Shikibu’nun, Günlüğünde Gerçeği Kaydetme Çabası ve Yöntemi”, Türkiye’de Japonya Çalışmaları Konferansı -I-, İstanbul, 4-6 Haziran, 2010.

――――, “Murasaki Shikibu ve Kendini Yazma: Doğrudan ve Dolaylı İfade”, Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi, İzmir, 13-16 Ekim, 2009.
Basılı Bildiri Özeti: Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, İzmir, s. 146.

KİTAP ÇEVİRİLERİ

Tanizaki, Jun’ichirō, Nazlı Kar, Çev. Esin Esen, Can Yayınları, 2015 (Orijinal ismi Sasame Yuki)

Shindō, Etsuko, Kapadokya’da Çatra Patralar, Çev. Esin Esen, Can Çocuk Yayınları, Çağdaş Dünya Edebiyatı Dizisi, 2012 (Japoncadan çeviri) (Orijinal ismi: Tsukiyo no Çatora Patora) (İlk sayfalarını okumak için tıklayınız)

Shikibu, Murasaki, Murasaki Shikibu’nun Günlüğü,  Çev. Esin Esen, İş Bankası Kültür Yayınları, Hasan Ali Yücel Klasikler Dizisi, 2009. (Klasik Japoncadan çeviri) (Orijinal ismi: Murasaki Shikibu Nikki)

DERGİLERDE, KİTAP BÖLÜMÜ OLARAK YA DA GAZETELERDE YAYINLANAN ÇEVİRİLER

Etsuko SHINDŌ. KOTODAMA İSTANBUL –KOTODAMANIN GÖTÜRDÜĞÜ YER. Kotodama İstanbul Kokorozashi 3. İstanbul: Efe Akademi Yayınları. 2022: 19-22.

Mayu TSUKUI. “MAYU, SİMİT YER MİSİN?” Kotodama İstanbul Kokorozashi 3. İstanbul: Efe Akademi Yayınları. 2022: 73-77

Yukie MASHIMA. BİR MESLEK OLARAK ÇEVİRMENLİK. Kotodama İstanbul Kokorozashi 3. İstanbul: Efe Akademi Yayınları. 2022: 95-100

Tsukiko WATARI YAMADA, BÜYÜKBABAM YAMADA TORAJIRŌ’DAN MİRAS, TÜRKİYE SEVDASI. Trans. Esin Esen Kotodama İstanbul Kokorozashi 2. İstanbul: Efe Akademi Yayınları. 2022: 19-26

Kahoru NIIBE SANCAR. KAHORU’NUN MACERALARI. Trans. Esin Esen Kotodama İstanbul Kokorozashi 2. İstanbul: Efe Akademi Yayınları. 2022: 57-63.

Ryōsuke USHIDA. İSTANBUL’DA, İŞ DÜNYASINDA ÜÇ YIL. Trans. Esin Esen Kotodama İstanbul Kokorozashi 2. İstanbul: Efe Akademi Yayınları. 2022: 79-83

Kudō Caymaz, Rie “Bir Japon Minyatürcü”, Çev. Esin Esen Kurgu Düşün Sanat Edebiyat Dergisi, 15. sayı, s. 82-84, 2015. (Japoncadan çeviri)

Miyashita, Ryō , “Divan Şiirinin Japoncaya Çevrilmesine Dair Düşünceler”, Çev. Esin Esen Kurgu Düşün Sanat Edebiyat Dergisi, 15. sayı, s.94-99, 2015. (Japoncadan çeviri)

Shindō, Etsuko , “Bir Japon Yazarın Gözünden Japonya’da Çocuk Kitapları , çev. Esin Esen, Kurgu Düşün Sanat Edebiyat Dergisi, 15. sayı, s. 37-41, 2015. (Japoncadan çeviri)

Trumbull, Charles , “Beş Balonlu Sabah – Güneybatı Amerika ve Haiku– Çev. Esin Esen, Kurgu Düşün Sanat Edebiyat Dergisi, 15. sayı, s. 67-69, 2015. (İngilizceden çeviri)

Machado, Antonio, “Şarkılar ve deyişler XXIX”, Çev. Esin Esen, Kurgu Düşün Sanat Edebiyat Dergisi 13. sayı, s. 84, 2014. (İspanyolcadan çeviri, İspanyolca başlığı: Proverbios y cantares XXIX)

Trumbull, Charles , “Mevsimlerin Önemi”,  Çev. Esin Esen, Kurgu Düşün Sanat Edebiyat Dergisi 13. sayı, s. 80-83, 2014. (Haiku’ya dair yazının İngilizceden çevirisi)

Miyashita, Ryō , “Japonya’da Orhan Pamuk ve Çeviriye Dair Bazı Notlar”, Çev. Esin Esen Lacivert S. 40, s. 91-96,2011 (Japoncadan çeviri)

Shindō, Etsuko , “Etsuko’dan Mektup” , çev. Esin Esen, Lacivert, S. 39, s.31-32, 2011. (Japoncadan çeviri)

Shindō, Etsuko , “Japonya’dan Bir Ses”, çev. Esin Esen, Haber Türk, 2011. (Japoncadan çeviri)

DERGİ VE GAZETELERDE YAYINLANAN DİĞER YAZILAR

Esen, Esin. TÜRKİYE’DE JAPONYA – JAPONYA’DA TÜRKİYE TEMALI,  İKİ DİLLİ ORTAK KİTAPLARDA ÇEVİRİ EDİTİNE DAİR ÇOK ÇEVİRMENLİ BİR ÖYKÜ. Çevirmen Öyküleri (Ed. Fadime Çoban). İstanbul: Aktif Yayınları. 2022: 70-82. (Çeviribilim öğrencileri için hazırlanan kitapta bölüm) [Essay in Turkish. Translation of the title: On proofreading the translations in the bilingual books themed Japan in Turkey and Turkey in Japan] (Essay in Turkish for the students of translation studies departments)

Esen, Esin. ÇOCUK KALBİM, KİTAPLAR VE KAPAKLARI. Kotodama İstanbul Kokorozashi 5 (Türkçe). İstanbul: Efe Akademi Yayınları. 2022: 216-228

Esen, Esin. 童心の笑心‐本、そして表紙. Kotodama İstanbul Kokorozashi 5 (Japonca- Japanese- 日本語版).  Trans. Nanao KOKUFU. İstanbul: Efe Akademi Yayınları. 2022: 244-256

Kokufu, Nanao & Esen, Esin. “BABAANNEMİ, KAMEKO’NUN SİHRİNDEN KURTARALIM!” -Türkçeden Japoncaya Gençlik Romanı Çevirisi- Kotodama İstanbul Kokorozashi 5 (Türkçe). İstanbul: Efe Akademi Yayınları. 2022: 125-140

Kokufu, Nanao & Esen, Esin. 「カメ子の魔法からおばあちゃんを救え!」  -トルコ語から日本語へ青少年文学翻訳作品-. .Kotodama İstanbul Kokorozashi 5 (Japonca- Japanese- 日本語版).  Trans. Nanao KOKUFU. İstanbul: Efe Akademi Yayınları. 2022: 137-160

Esen, Esin. UKAREME Mİ? JAPON KADIN EDEBİYATINDA MI? Kotodama İstanbul Kokorozashi 3 (Türkçe). İstanbul: Efe Akademi Yayınları. 2022: 161-165

Esen, Esin. うかれめって?女流歌人なの? Kotodama İstanbul Kokorozashi 3 (Japonca- Japanese- 日本語版). İstanbul: Efe Akademi Yayınları. 2022: 189-194.

Esen, E., “Çevirmenin Zihninin Parmak İzidir Çeviri”, Çevirmenin Sözlüğü, Arka Kapak Dergisi, (2017 yayın programında)Esen, E., “Kotodama ve İstanbul” Kotodama İstanbul -Hajimari 2015 -Türkçe, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2016, 215-218.

――――, “Kotodama to Isutanburu” Kotodama İstanbul -Hajimari 2015 -Japonca, Çev. Ikuko Suzuki, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2016, 259-264.

――――, “Kadim Japonya’dan Kadın Sesleri” Kurgu Düşün Sanat Edebiyat Dergisi, 15. sayı, s. 78-81, 2015.

――――, “Murasaki Shikibu İstanbul’a Gelseydi!” Kurgu Düşün Sanat Edebiyat Dergisi, 14. sayı, s. 110-112, 2015.

――――, “Bilişsel Sürece Bir Saldırı mı? Ketum Kahraman” Kurgu Düşün Sanat Edebiyat Dergisi, 14. sayı, s. 45-46, 2015.

――――, “1930’ların Sonlarında Japonya’da Kadın Olmak: Gelenek ve Modernlik Arasında Bir Roman Kahramanı” Roman Kahramanları Dergisi,S. 21, s. 27-32, İstanbul, Ocak-Mart 2015.

――――, “Japon Şiiri mi? Haikuyu Duyduk, Peki ya Waka?” Kurgu Düşün Sanat Edebiyat Dergisi 13. sayı, s. 75-79, 2014.

――――,”Isutanburu no Murasaki Shikibu, Heian-kyō no Esin” Subaru Edebiyat Dergisi, Japonya, Temmuz 2014. (Japonca deneme)

――――, “Fantastik bir Türkiye Öyküsü…” İyi Kitap Dergisi, S. 46, s. 18-19, 2012. (Röportaj)

――――, “Wa Ülkesinin Kadınları” Lacivert Öykü ve Şiir Dergisi, S. 39, s. 62-69, 2011. (Heian Dönemi Kadın Edebiyatı üzerine bir öykü)

――――, “Bir İnterrail Seyyahının Anılarından 2, Danimarka” Sanatsal Mozaik, S.32, s. 78-82, 1998. (Fotoğraf ve Gezi Yazısı)

――――, “Bir İnterrail Seyyahının Anılarından 1, Düşler Kenti Paris” Sanatsal Mozaik, S.31, s. 76-81, 1998.  (Fotoğraf ve Gezi Yazısı)

――――, “Gülzemin Hanımın Düşlerinin Dokunduğu Yerde Dökülen Mürekkeple Yazılmış Hikâyat” Hayalet Gemi, S.24, s. 15-19, 1995. (Öykü)

――――, “Eşyanın Sırları Üzerine Çağrışımlar” Hayalet Gemi, S.22, s. 22-23, 1995. (Deneme)

AKADEMİK OLMAYAN SUNUMLAR

Esen, Esin. “Esin Esen ile Japon Waka Şiirini Sevmek”. Japonya Festivali 2020. Japonya Büyükelçiliği, Ankara. Online Sunum. 20.12.2020. Video Sunum.

Esen, E., Waka Şiiriyle Japonya’da Bahar Yolculuğu, Video Sunum, Koto Sanatçısı Atsuko Suetomi’nin Konseri: Japonya’dan Bahar Esintisi, Japan Week Istanbul Japanese Consulate, 17.03.2018.

――――, The Spring in Japanese Waka Poetry, Video Presentation at Koto Performer Atsuko Suetomi’s Concert: Japanese Koto Music and Waka Poetry, UTEF International Trabzon Literature Festival, 17.04.2018.

――――, A Spring Journey in Japan through Waka Poetry, Video Presentation at Koto Performer Atsuko Suetomi’s Concert: Spring Breeze from Japan, IFES International Fine Arts and Fine Arts Education Symposium, Sivas Cumhuriyet University, 28.4.2018.

――――Güz Waka  Şiirleri, Atsuko Suetomi Japonya’dan Sonbahar Esintileri Konseri, Türk-Japon Vakfı, 20 Ekim 2017.

――――, Kotodama İstanbul’un Kapağı- 『ことだま・イスタンブル』の表紙, Japonca-Türkçe Video Sunum, 第二回日土友好コンサート~末富敦子 [2. Türk-Japon Dostluk Konseri Koto Sanatçısı Atsuko Suetomi], Tokyo,  9.07.2016.

――――, Kotodama İstanbul’un Kapağı- 『ことだま・イスタンブル』の表紙, Japonca-Türkçe Video Sunum,  23. Uluslararası Tokyo Kitap Fuarı, Yunus Emre Enstitüsü Tokyo-  Standı, 23-25 Eylül 2016.

esinesen.com’DAKİ MAKALELERİM

Esen, E., 2015, “Bilişsel Poetika Kavramının Türkçeye Aktarılması”, esinesen.com. (Turkish)

Esen, E., 2017, Japoncanın Türkçede Transkripsiyonu, esinesen.com.

Esen, E., 2019, “Japonya’da Yeni Bir Dönem Başlıyor: Reiwa,” esinesen.com (19.04.2019’da yazıldı. 30.04.2019’da yayınlandı) (Yazının tam metnine linkten ulaşabilirsiniz)

YÜRÜTTÜĞÜ PROJELER

Kotodama İstanbul Projeleri:

  • Kotodama İstanbul Popüler Kitap Dizisi (Kokorozashi) – Kurucu, Başlangıç 2015  (yayınlar devam ediyor)
  • Kotodama İstanbul Academia Akademik Kitap Dizisi – Kurucu, Başlangıç 2017 (yayınlar devam ediyor)
  • Ogura Hyakunin Isshu- Karuta görsel sanatlar projesi. (2020-devam ediyor)
  • Kotodama İstanbul seminerleri

Koten Manga Projesi (2022)

ESİN ESEN’DEN BAHSEDEN YAYIN VE RÖPORTAJLAR

Suetomi, Atsuko. “Büyülü Bir Dünyada Dolaşmak- Klasik Japon Edebiyatı Peşinde” Japonolog Doç. Dr. Esin Esen Röportajı. Anadolu Life online dergi. Pp. 26-29. Haziran, 2021 [Interview on online magazine. Translation of the title: Wandering in a Magical World – Pursuing Classical Japanese Literature]

Karaağaç, Ece, Esin Esen ile söyleşi: “Sözün ruhu” İstanbul’da, Sabit Fikir, Ağustos, 2016.

Murasaki Shikibu’nun Günlüğüne dair haber, Japonca, TRT Japonca, 8 Mayıs 2015.

Esin Esen’in çalışmaları ve Güz Waka Şiirleri sunumundan bir bölüm, Müzik Ataşesi, TRT 3, 10.Ekim 2017, 21. – 27. dakikalar.

Kapadokya’da Çatra Patralar çevirisi, Asma Bahçesi, 14.01.2013, (43.46 dakikası)

YOUTUBE KANALIMDAKİ VİDEOLARIM

Link 1

Link 2