Esin ESEN PhD

Home » YAYINLAR » AKADEMİK MAKALE&SUNUM

AKADEMİK MAKALE&SUNUM

Akademik yayın ve sunumlarıma özgeçmişimdeki linkler ya da academia sayfamdan ulaşabilirsiniz. Web sayfamda yayınladığım makalelere ise bu sayfadaki linklerden ulaşabilirsiniz.

ESEN, Esin, 2015, Bilişsel Poetika Kavramının Türkçeye Aktarılması, esinesen.com. [The Term ‘Cognitive Poetics’ in Turkish: Bilişsel Poetika] (Turkish)

ESEN, Esin, 2017, JAPONCANIN TÜRKÇEDE TRANSKRİPSİYONU, esinesen.com. [The Transcription of Japanese and Turkish] (Turkish)

ESEN, Esin, 2019, “Japonya’da Yeni Bir Dönem Başlıyor: Reiwa, esinesen.com “ [A New Era in Japan: Reiwa] (19.04.2019’da yazıldı. 30.04.2019’da yayınlandı) (Yazının  tam metnine linkten ulaşabilirsiniz)

%d bloggers like this: